Technologie

Jedním z nejdůležitějších faktorů ovlivňující kvalitu výroby je strojový park. Při zvyšující se poptávce po výrobcích s vysokou kvalitou opracování bylo nutné pořizovat stroje, které jsou schopné splňovat vysoké nároky výroby. Strojový park je v průběhu let obnovován, aby firma udržela krok s požadavky zákazníků. Toto se týká i měřící techniky.
Aby byla zajištěna kvalitní výrobní dokumentace a efektivita výroby na CNC strojích, používáme CAD-CAM systém Siemens NX, který umožňuje
3D modelování výrobků, odpovídající výkresovou dokumentaci a v neposlední řadě i programování CNC strojů včetně simulace obrábění v 5-osách.
Další důležitý milník v rozvoji firmy je výstavba vakuové kalírny, která bude uvedena do provozu počátkem roku 2008. K úplnému výčtu technologického parku patří také doplňkové stroje a zařízení, mezi něž patří pásová pila na dělení materálu, ostřičky nástrojů, tryskací zařízení, černící lázně a další výrobní prostředky.

CNC stroje Konvenční stroje Tepelné zpracování