O nás

Firma Nářadí Š+V Dubicko, s.r.o.

byla založena v roce 1999. Jejími zakladateli jsou Miroslav Šafář a Aleš Vidomus.
Původní myšlenka a zaměření činnosti firmy byla specializace na kovoobráběcí nástroje, převážně soustružnické nože a tento trend přetrvává i v současnosti. Již při svém vzniku firma pořídila svou první CNC frézku a zaměstnávala jediného zaměstnance. Hlavním výrobním programem byly nože pro řezání závitů a upichování.
V následujících měsících přibyly další stroje, pro začátek repasované a s nimi další spolupracovníci. Zvyšující se poptávka po nových typech soustružnických nožů a vysoké úrovni zpracování vedla k rozhodnutí pořizovat nadále pouze nové stroje vysoké kvality. První v řadě byla elektroerozivní řezačka Charmilless určená k výrobě přesných uložení vyměnitelných břitových destiček pro nové typy upichovacích nožů. Zlomové rozhodnutí přišlo s potřebou 5-osého obráběcího centra. Stávající prostory již rozvíjející se firmě byly těsné a bylo nutné pořídit větší a důstojné prostory. Nakonec se podařilo tento problém vyřešit koupí a rozsáhlou rekonstrukcí areálu přímo v Dubicku a již nic nestálo v cestě k dalšímu rozvoji firmy.
Pořízení 5-osého centra Deckel-Maho a CAD-CAM systému Unigraphics rozšířilo technické možnosti firmy a v současnosti vyrábí nepřeberné množství jak typizovaných, tak i zákaznických kovoobráběcích nástrojů.

Rozvoj firmy se nezastavil a v současnosti disponuje dalšími stroji jak klasickými, tak i CNC a zaměstnává na 20 zaměstnanců. Díky moderním technologiím v oblasti obrábění i měření jsme schopni vyrobit téměř jakýkoliv obráběcí nástroj, ale i klasický strojírenský dílec. Aby možnosti výroby neovlivňovala externí kooperace, bylo nutné pořídit vlastní vakuovou kalírnu na tepelné zpracování dílců. Kalírna byla uvedena do provozu počátkem roku 2008. Průběžně firma rozšiřuje a obnovuje strojový park, aby byla schopna držet krok s výrobními trendy.