Konstrukce

Konstrukce

CAD-CAM systém Siemens NX je softwarový produkt, který usnadňuje cestu od myšlenky přes konstrukci, výrobní dokumentaci, CNC programování a následnou výrobu ke konečnému výrobku.
Siemens NX byl ve firmě nasazen současně s pořízením prvního 5-osého CNC centra a ihned zaujal svoji pevnou pozici v procesu výroby.
Jakýkoliv výrobek je před uvedením do výroby detailně modelován včetně případného začlenění do sestav s následným rozkreslením výrobní dokumentace.
CNC programátor je schopen již před samotným obráběním díky výkonné simulaci rozpoznat možné problematické detaily a zabránit kolizi stroje.
Díky modulárnosti celého systému jsou minimalizovány vedlejší časy a jednotlivé operace přípravy výroby mohou probíhat současně.
CAD/CAM systém Siemens NX je jedním z nejdůležitějších prvků výrobního procesu.