Projekt FVE

Projekt FVE Nářadí Š+V Dubicko, s.r.o. r.č. projektu CZ.31.3.0/0.0/0.0/22_001/0002215 je spolufinancován Evropskou unií.
Projektem je řešeno zbudování fotovoltaického zdroje s instalovaným výkonem 99,9 kW bez akumulace, na objektu sídla firmy Nářadí Š+V Dubicko, s.r.o. v obci
Dubicko, na ul. Rybník 216, 789 72 Dubicko.
Cílem projektu je instalace fotovoltaické elektrárny. Za pomoci využití obnovitelných zdrojů dojde k optimalizaci zajištění elektrické energie pro podnikatelskou činnost