home


                     Videoukázky 5 - osého obrábění

videoukázka obrábění vložky vstřikovací formy videoukázka obrábění vstřikovacích kanálů na bloku spalovacího motoru Videoukázka obrábění oběžného kola lopatkové turbíny

Obrábění vložky vstřikovací formy Obrábění vstřikovacích kanálů na bloiku
spalovacího motoru
Obrábění oběžného kola lopatkové
turbíny